Verloskunde

Verloskunde

zwangerschapdoorsnedeVan oudsher werden zwangerschappen en bevallingen in het Land van Altena altijd begeleid door een huisarts. Dit is tot op de dag van vandaag nog steeds het geval, alhoewel enkele collega’s besloten hebben om dit onderdeel van ons vak niet meer te willen of kunnen doen. De huisartsen die nog wel zwangerschappen en bevallingen begeleiden doen dit in de overtuiging dat het een wezenlijk onderdeel van ons vak is: levensloopgeneeskunde of gezinsgeneeskunde (in de USA heet ons vak: Family Practice). Zij doen dit ook met veel plezier en toewijding.

Als huisarts ben ik volledig opgeleid, bevoegd en bekwaam om de eerstelijns verloskunde te beoefenen en ook ik doe dit met veel plezier en enthousiasme. Ik ben ingeschreven in het CHBB-kwaliteitsregister voor bijzondere bekwaamheden voor de onderdelen verloskunde en echoscopie.

Wanneer je besluit om voor begeleiding van de zwangerschap voor de huisarts te kiezen dan zullen de prenatale controles plaatsvinden tijdens het reguliere spreekuur. Er zijn geen vaste dagen of tijdstippen voor ingeruimd. Je kunt zelf kiezen waar je wilt bevallen: thuis of in het ziekenhuis (Beatrix ziekenhuis te Gorinchem). Dat laatste wordt dan een poliklinische of thuisverplaatste bevalling genoemd. Soms moet je in het ziekenhuis bevallen.

Dat is het geval wanneer er een medische reden voor is. Het kan ook zo zijn dat er al tijdens (of voor) de zwangerschap een medische indicatie bestaat voor begeleiding door een gynaecoloog. Dit wordt geïnventariseerd tijdens de eerste controle. Tijdens deze controle kan ook gesproken worden over eventueel gewenste prenatale screening.

In de praktijk hebben wij de beschikking over een echo-apparaat en de expertise om hiermee termijnbepalingen te doen (om de zwangerschapsduur vast te stellen of te controleren), een inschatting van de groei te maken en de ligging van de placenta en het kindje te beoordelen. De screenings-echo (SEO), welke plaatsvindt rondom de 20e zwangerschapsweek en bedoeld is om te controleren op eventuele afwijkingen van het kindje, vindt elders plaats. Uitleg over echografie in de zwangerschap vind je hier.

Een aantal jaren geleden heeft zich een verloskundigenpraktijk in de regio gevestigd. Wij hebben, als verloskundig-actieve huisartsen, een samenwerkingsverband met deze verloskundigen, genaamd Partuur. Dit betekent dat wij enkele malen per jaar gezamenlijk overleg hebben en dat wij voor elkaar bereikbaarsheidsdiensten hebben.

Wij hebben, met de komst van de Centrale Huisartsen Post te Gorinchem (CHP), destijds gekozen voor een zogenaamd voorwachtsysteem. Binnen kantooruren zijn de huisartsen en verloskundigen via hun eigen telefoonnummer bereikbaar. Daarbuiten heeft een huisarts of een verloskundige dienst. Deze is dan oproepbaar via het telefoonnummer van de CHP. De doktersassistent(e) van de CHP zal jouw melding van de op hande zijnde bevalling registeren en deze aan mij persoonlijk doorgeven. Ik zal vervolgens contact met je opnemen en telefonisch of fysiek beoordelen of de bevalling daadwerkelijk op gang is gekomen en de verdere begeleiding doen. Een uitzondering hierop is mijn afwezigheid door bijvoorbeeld vakantie, ziekte, dienst op de CHP of bezig zijnde met een andere bevalling. In dat geval zal de dienstdoende voor de verdere (tijdelijke) begeleiding van de bevalling zorgdragen. Het streven is echter om zo veel als mogelijk zelf beschikbaar te zijn voor de bevalling.

Alle verloskundige zorgverleners in de regio Gorinchem werken samen onder de naam VIGEO. Op de website van VIGEO kan je veel informatie vinden over zwangerschap, bevalling en kraamtijd.

Klik hieronder voor verdere informatie:

Indien u kiest voor een bevalling in het ziekenhuis op niet-medische indicatie of juist vanwege een medische indicatie in het ziekenhuis moet bevallen dan kunt u voor informatie hierover terecht op de website van het Beatrixziekenhuis te Gorinchem.