Terugbelspreekuur

Terugbelspreekuur

telefoonVoorheen werd gebruik gemaakt van een open telefonisch spreekuur. U kon dan telefonisch een vraag stellen aan de huisarts. Dit leverde problemen op voor sommige mensen. Als gevolg van grote drukte kon het zijn dat u lang aan de telefoon moest wachten of zelfs geheel geen verbinding kreeg. Ook gaf dat problemen met de spoedlijn, welke daardoor niet bereikbaar kon zijn.

Derhalve hebben wij besloten om een terugbelspreekuur in te stellen. Dit houdt in dat u in eerste instantie de assistente benaderd met uw vraag. Indien het nodig of wenselijk is dat u de huisarts persoonlijk te spreken krijgt, zal zij een afspraak voor u maken voor het terugbelspreekuur. U wordt dan op de afgesproken dag en binnen de aangegeven tijdsperiode teruggebeld door de huisarts.

De dagen waarop het terugbelspreekuur plaatsvindt zijn maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag, telkens van 13.30 tot 14.00 uur.