Spreekuur

spreekkamerVoor het spreekuur kunt u dagelijks een afspraak maken via de
assistente tussen 08.30 uur en 10.30 uur. Dit geldt zowel voor een
consult in de praktijk bij de huisarts, de assistente of de
praktijkondersteuner als ook voor de aanvraag van een visite.

De assistente zal u vragen om een reden van het bezoek aan te geven. Op deze manier kan zij rekening houden met de tijdsplanning en zonodig extra tijd voor u inplannen. Dat is prettig voor u, maar ook voor de patiënten die na u komen. Het voorkomt al te lange wachttijden. Tevens kan zij ook zonodig een ruimte in de praktijk reserveren (om bijv. een chirurgische ingreep te doen).

U wordt verzocht om de assistente niet op andere tijden te benaderen voor een afspraak. Zij heeft meerdere taken te verrichten en kan daarbij beter niet gestoord worden. Natuurlijk kunt u wel altijd contact opnemen als er sprake is van een spoedgeval.

Spreekuur indeling

08.30-10.30 uur consulten ma/di/wo/do/vr
11.00-13.00 uur visites ma/di/wo/do/vr
13.30-14.00 uur telefonisch spreekuur ma/di/wo/vr
14.00-15.30 uur consulten ma/di/wo/vr
15.30-17.00 uur spoed (zo nodig) ma/di/wo/vr
12.00-17.00 uur spoed waarneming praktijk Richter do