Spreekuur

Spreekuur

Voor het spreekuur kunt u dagelijks een afspraak maken via de assistente tussen 08.30 uur en 10.30 uur. Dit geldt zowel voor een consult in de praktijk bij de huisarts, de assistente of de praktijkondersteuner als ook voor de aanvraag van een visite.

De assistente zal u vragen om een reden van het bezoek aan te geven. Op deze manier kan zij rekening houden met de tijdsplanning en zonodig extra tijd voor u inplannen. Dat is prettig voor u, maar ook voor de patiënten die na u komen. Het voorkomt al te lange wachttijden. Tevens kan zij ook zonodig een ruimte in de praktijk reserveren (om bijv. een chirurgische ingreep te doen).

U wordt verzocht om de assistente niet op andere tijden te benaderen voor een afspraak. Zij heeft meerdere taken te verrichten en kan daarbij beter niet gestoord worden. Natuurlijk kunt u wel altijd contact opnemen als er sprake is van een spoedgeval.

Het is ook mogelijk om zelf online een afspraak in de praktijkagenda te plaatsen. Hiervoor dient u zich eerst eenmalig te registeren met een eigen e-mailadres middels de button “Patiëntenomgeving” aan de rechterzijde van deze pagina.

UZO patientomgeving
Spreekuur indeling
08.30-10.30 uurconsultenma/di/wo/do/vr
11.00-13.00 uurvisitesma/di/wo/do/vr
13.30-14.00 uurtelefonisch spreekuurma/di/wo/vr
14.00-15.30 uurconsultenma/di/wo/vr
15.30-17.00 uurspoed (zo nodig)ma/di/wo/vr
12.00-17.00 uurspoed waarneming praktijk Richterdo