Landelijke actieweek huisartsenzorg(en)

Landelijke actieweek huisartsenzorg(en)

Actiedag huisartsen

Wij voeren actie voor goede huisartsenzorg
Van maandag 27 juni tot en met vrijdag 1 juli voert onze praktijk, samen met alle andere huisartsen in Nederland, actie om aandacht te vragen voor de druk op de huisartsenzorg.

Dat doen we in het belang van al onze patiënten. We vinden dat in Nederland iedereen terecht moet kunnen bij een huisarts. Maar dat staat onder druk. De werkdruk in de huisartsenzorg is hoog en wanneer we patiënten verwijzen naar het ziekenhuis en de ggz zijn er vaak lange wachtlijsten.

We willen:
– meer tijd hebben voor onze patiënten;
– minder drukte in de avond-, nacht- en weekenddiensten;
– betaalbare huisvesting voor alle huisartsenpraktijken;
– dat de wachtlijsten in ziekenhuizen, de ggz en jeugdzorg worden opgelost

Op vrijdagmiddag 1 juli gaan veel huisartsen en medewerkers naar het Malieveld in Den Haag voor een manifestatie of gaan op een andere manier in protest. Wij gaan in protest door vrijdagmiddag onze praktijk te sluiten. Voor spoedgevallen kunt u contact opnemen met de assistente via onze spoedlijn op het reguliere telefoonnummer: 0183-501575. Zij zal dan uw probleem inventariseren en u zo nodig doorverwijzen naar de Centrale Huisartsenpost Gorinchem.

Wilt u ons steunen in deze actie? Kijk op www.huisartseninactie.nl/doe-mee/ hoe u dat kunt doen.”

En/of teken de petitie op: https://toegangtothuisarts.petities.nl/


Comments are closed.