Kosten externe analyse

Kosten externe analyse

Huisartsenzorg wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Dit gaat ook niet ten koste gaat van het eigen risico. Dit geldt niet alleen voor consulten en visites, maar ook voor o.a. kleine chirurgische ingrepen, het plaatsen van een spiraaltje of hormoonstaafje (de anticonceptiva zelf worden meestal niet vergoed (behalve bij jongeren of bij een uitgebreide aanvullende verzekering)) en echografie, zolang dit binnen de huisartspraktijk plaatsvindt.

Voor alle onderzoeken die buiten de praktijk plaats vinden, zoals laboratoriumdiagnostiek (bloedonderzoek, kweken, SOA-tests) en weefselonderzoek (PA-diagnostiek), geldt dat deze wel ten laste komen van het eigen risico. Net als dat het geval is voor verwijzingen naar specialisten, röntgenonderzoek (ook echo’s buiten de praktijk), medicatie (inclusief anticonceptiva), etc.

Het is van belang dat u hiervan op de hoogte bent om teleurstellingen te voorkomen.