Gynaecologie

Gynaecologie

Gynaecologie modellen

Per februari 2018 heb ik de 2-jarige opleiding tot kaderarts urogynaecologie afgerond. Hiermee heb ik een bijzondere expertise verworven op het gebied van urologie en gynaecologie.
Reeds voor mijn opleiding tot huisarts had ik al een bijzondere interesse in dit vakgebied. Ik ben dan ook 3,5 jaar werkzaam geweest als arts-assistent gynaecologie/ obstetrie/ venereologie. In die hoedanigheid heb ik veel ervaring opgedaan en door het volgen van een extra studie heb ik deze ervaring verder uit kunnen bouwen.

Ik houd een apart spreekuur voor klachten en aandoeningen op gynaecologisch gebied. In principe kan uw eigen huisarts u op dit vlak prima helpen. Indien de problematiek echter de kennis en/ of vaardigheden van uw eigen huisarts overstijgt en een bezoek aan een gynaecoloog (nog) niet nodig lijkt, dan is het mogelijk om een afspraak te maken voor dit spreekuur. Een verwijzing door uw eigen huisarts heeft hierbij de voorkeur. Dit kan schriftelijk of elektronisch via ZorgDomein. Dit werkt snel en voorkomt fouten in de gegevens.
Ik kan mij dan buigen over het probleem en gezamenlijk met u zoeken naar een passende oplossing. Hiervoor kan ik tevens, indien nodig, gebruik maken van echografie als extra hulpmiddel. Soms blijkt het probleem toch een specialistische interventie te behoeven. In dat geval zult u doorverwezen worden naar een gynaecoloog of uroloog. Ook kan het zijn dat een behandeling gewenst is op het gebied van bekkenfysiotherapie, psychologie of seksuologie. Ook hiervoor kan dan verwezen worden.

Om een afspraak te maken kunt u telefonisch contact opnemen met de assistente op telefoonnummer 0183-501575. Ook kunt u een e-mail sturen naar gynecho@neeteson.nl.

Een consult valt onder de reguliere huisartsenzorg en daarmee gaat dit niet ten koste van uw eigen risico. Dit geldt eveneens voor een echografisch onderzoek. Materialen als een spiraaltje, anticonceptiestaafje, pessarium, e.d. komen wel voor uw eigen rekening indien u hiervoor niet aanvullend verzekerd bent.

Indicaties voor verwijzing kunnen zijn:

  • Anticonceptie advies
  • Fluor (afscheidings-) klachten
  • Gynaecologisch echografisch onderzoek
  • Menstruatie problemen
  • Pessarium behandeling i.v.m. verzakking en/ of urine-incontinentie
  • Plaatsing of verwijdering van een hormoonstaafje (Implanon)
  • Plaatsing of verwijdering van een IUD (spiraaltje)
  • SOA-onderzoek
  • Uitstrijkje
  • Vulva afwijkingen (jeuk, irritatie, pijn, huidafwijkingen)