Griepvaccinatie

Griepvaccinatie

griepDe griepprik is voor mensen die extra risico lopen om ernstig ziek te worden door de griep. Zij kunnen bijvoorbeeld een ernstige longontsteking krijgen of uitdrogen.

De griepprik is bedoeld voor de volgende risicogroepen:

  • mensen van 60 jaar en ouder
  • mensen met een hart- of vaatziekte
  • mensen met een longziekte (bijvoorbeeld astma of COPD)
  • mensen met diabetes mellitus
  • mensen met een nierziekte
  • mensen met verminderde weerstand door een ziekte of door een medische behandeling

Ieder jaar zullen de griepvaccinaties voor mensen met een indicatie (60 jaar of ouder, diabetes mellitus, astma, copd, etc.) gegeven worden in de maanden oktober of november. Een ieder die in aanmerking komt voor de gratis griepprik zal een uitnodiging hiervoor ontvangen. Gelieve deze uitnodigingsbrief mee te nemen wanneer u de griepprik komt halen. Komt u alstublieft niet te vroeg naar de praktijk, aangezien dat het nog lopende spreekuur verstoort.

Personen die te ziek zijn om de praktijk te bezoeken krijgen de griepprik kort na deze data thuis toegediend door de praktijkondersteuner. Denkt u tot deze groep te behoren dan kunt u dit telefonisch doorgeven aan de assistente (er is reeds een lijst van mensen voor wie dit in voorgaande jaren ook reeds het geval was). Let wel, een vervoersprobleem is geen indicatie voor een griepprik thuis. Er wordt geen afspraak gemaakt voor het thuisprikken. Wij gaan er van uit dat een ieder die niet in staat is om naar de praktijk te komen ook daadwerkelijk thuis verblijft.

Folder griepprik 2016