Categorie: Nieuws

Op deze pagina vindt u alle nieuwsberichten van Huisartspraktijk Neeteson in chronologische volgorde.

Mondkapjes

Mondkapjes

Conform het overheidsbesluit van 30-09-2020 waarin een dringend advies wordt gegeven om mondkapjes te dragen in publiek toegankelijke binnenruimtes en bij de uitvoering van contactberoepen hebben wij besloten om per maandag 05-10-2020 dit advies op te volgen. Dat betekent dat wij, als zorgverleners, bij elk contact waarbij niet 1,5 meter afstand gehouden kan worden een mondkapje zullen dragen. Tegelijk verzoeken wij u om dit ook te doen. Aangezien het een advies is kunnen wij u hiertoe niet dwingen, maar wij hopen hierbij op uw vrijwillige medewerking.

Dringend advies tot dragen van mondkapjes

Sinds het Kamerdebat van woensdag 30 september, is breed draagvlak om te besluiten tot een eenduidig landelijk advies, voor het dragen van mondkapjes in publieke binnenruimtes.

Lees het nieuwsbericht van 2 oktober in eenvoudige taal.

Vanaf dat moment geldt het dringende advies aan alle mensen vanaf 13 jaar om (niet-medische) mondkapjes te dragen in publiek toegankelijke binnenruimtes zoals:

 • winkels, musea, gemeentehuizen, stations, vliegvelden, parkeergarages, benzinestations;
 • restaurants, cafés, theaters en concertzalen;
 • bij de uitvoering van contactberoepen, zowel voor de dienstverlener als de klant.

Het betreft geen verplichting, maar is wel een dringend advies. In een aantal gevallen is het dragen van een mondkapje niet goed mogelijk. Dit geldt bijvoorbeeld voor mensen die door een medische reden of andere beperkingen het mondkapje niet kunnen dragen. Maar ook tijdens het beoefenen van een sport is het dragen van een mondkapje meestal niet mogelijk.

Mondkapjes

Het gaat hierbij om niet-medische mondkapjes. Medische mondmaskers zijn uitsluitend bedoeld voor het gebruik in de zorg. Bezoekers van een publiek toegankelijke binnenruimte moeten zelf zorgen voor een mondkapje. Van beheerders van publiek toegankelijke binnenruimtes wordt niet verwacht, dat hij of zij zijn bezoekers van mondkapjes voorziet. In overleg met gemeenten wordt gekeken hoe minima kunnen worden voorzien van mondkapjes. De uitwerking hiervan ligt bij gemeenten en aangesloten partners. Denk hierbij bijvoorbeeld aan voedselbanken. 

Waar wel, waar niet

Voor alle publieke en openbare binnenruimtes waarbij men staand (op een niet aangewezen plek) of lopend verblijft, geldt het advies om het mondkapje continu te dragen. Voor locaties waarbij men een vaste plek heeft, zoals in restaurants of theaters, kan het mondkapje worden afgezet op de aangewezen plek. Dit altijd mits aan de 1,5 meter norm kan worden voldaan. Zodra iemand de aangewezen plek verlaat, bijvoorbeeld voor toiletbezoek, wordt geadviseerd het mondkapje weer op te zetten.

Voor locaties die deels overdekt zijn en zich deels in de openlucht bevinden, geldt het advies om mondkapjes te dragen, voor de gedeelten waar sprake is van een overkapping. Ten aanzien van locaties die over zowel binnen- als buitenlocaties beschikken (zoals bijvoorbeeld stations, maar ook dierentuinen en pretparken) geldt dat wordt geadviseerd om het mondkapje zo min mogelijk op en af te zetten, ook als bezoekers zich in de buitenlucht bevinden. Ditzelfde geldt voor winkelend publiek dat van de ene naar de andere winkel gaat. Het veelvuldig op- en afdoen van een mondkapje verhoogt immers het risico op besmetting.

Naleving

Het is aan de beheerder van een publiek toegankelijke binnenruimte om te bepalen of dit advies wordt overgenomen en of dit advies onderdeel wordt van de eigen huisregels. Het is vervolgens ook aan de beheerder om te bepalen of bezoekers van de binnenruimte gehouden worden aan dit advies. Indien de beheerder op basis van het advies besluit tot het voorschrijven van het dragen van een mondkapje bij betreding van de locatie, is het tevens aan de beheerder om toe te zien op naleving van dit voorschrift. 

Verplichting

In een aantal gevallen geldt er al een mondkapjesplicht. Op Schiphol zijn een aantal plaatsen aangewezen waar het gebruik van mondkapjes verplicht is. Dit blijft zo en verandert niet in een dringend advies. Ook voor het openbaar vervoer en overig vervoer van A naar B (taxi’s, busjes) geldt nog altijd een mondkapjesplicht. Dit blijft zo. Voor de volledigheid geldt in de auto (en ander privévervoer) dat: een mondkapje wordt geadviseerd wanneer meerdere mensen in één autoreizen en zij niet tot hetzelfde huishouden behoren, tenzij het een vaste chauffeur betreft.

Nieuwe adviezen tegen het coronavirus in Nederland

Nieuwe adviezen tegen het coronavirus in Nederland

Blijf thuis als u klachten heeft!

coronavirus

Vooral 70-plussers en mensen met een chronische ziekte kunnen erg ziek worden. Zij worden meestal getest bij koorts en hoesten of moeilijk ademen. Gezonde, jongere mensen hoeven meestal niet getest te worden. 

Probeer te voorkomen dat u het virus krijgt of aan anderen geeft. Bekijk in deze Thuisarts-film wat u zelf kunt doen.

 • Was uw handen vaak met water en zeep. Maak ze droog met een papieren handdoekje. Gooi dit weg.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Raak zo min mogelijk uw ogen, neus en mond aan.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten. Gooi de zakdoekjes gelijk weg.
 • Blijf op 2 meter afstand van mensen die hoesten en niezen.
 • Geef anderen geen hand.
 • Werk thuis als dat kan.
 • Ga niet naar plekken waar meer dan 100 mensen bij elkaar zijn.
 • Blijf thuis bij klachten (verkoudheid, hoesten, keelpijn, koorts). U hoeft niet getest te worden als u verder gezond bent. Blijf thuis tot u 24 uur geen klachten heeft.

Bent u ouder dan 70, heeft u een chronische ziekte of minder weerstand? Bel dan direct uw huisarts of huisartsenpost als u:

Bij vragen: bel 0800-1351.
U kunt kijken op Thuisarts.nl voor de laatste informatie.

Coronavirus nieuws

Coronavirus nieuws

Het Beatrixziekenhuis in Gorinchem en de Lingepolikliniek Leerdam zijn tijdelijk gesloten voor nieuwe patiënten en bezoekers. Aanleiding is het verblijf van een patiënt die positief is getest op het coronavirus. Deze patiënt verbleef van 21 februari tot en met 28 februari op de intensive care van het Beatrixziekenhuis. De patiënt is vrijdag 28 februari overgebracht naar het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam.

Voor mensen uit de regio Gorinchem gelden geen andere voorzorgsmaatregelen dan in andere regio’s van Nederland. Mensen die in contact zijn geweest met de coronapatiënt uit het Beatrixziekenhuis en/ of op de intensive care zijn geweest van 21 tot en met 28 februari zijn benaderd. Mensen die bezorgd zijn en in het Beatrixziekenhuis zijn geweest (op bezoek of voor een doktersbezoek) mogen de Rivas Zorglijn bellen (telefoon: 0900-8440)

Wanneer moet u wat doen?

Blijf thuis als alle onderstaande 2 dingen voor u kloppen:

 1. U bent in China, Iran, Singapore, Zuid-Korea of Noord-Italië geweest
 2. U heeft klachten: verkoudheid, hoesten of niezen.  

Bel direct onze praktijk of de huisartsenpost als alle onderstaande 3 dingen voor u kloppen:

 1. U bent in China, Iran, Singapore, Zuid-Korea of Noord-Italië geweest óf bij iemand die het coronavirus heeft.
 2. U heeft koorts (38 graden of hoger).
 3. U hoest of ademt moeilijk.

Mensen met vragen over corona kunnen bellen met het landelijk informatienummer 0800-1351

Voor actuele informatie kijk op www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

Urogynaecologie boek voor de eerste lijn

Urogynaecologie boek voor de eerste lijn

Boek urogynaecologie MarcoGisteren vond de uitreiking plaats van het eerste exemplaar van het nieuwe (en enige) boek over urogynaecologie voor de eerste lijn. Bedoeld voor huisartsen en andere zorgprofessionals. De hoofdstukken in het boek werden geschreven door meerdere auteurs. Ik mocht het hoofdstuk betreffende gynaecologische echografie voor mijn rekening nemen. Hieronder het persbericht van de uitgever.

Feestelijke presentatie nieuw boek Urogynaecologie

Op donderdag 7 november is het eerste exemplaar van het nieuwe boek Urogynaecologie door de redacteuren van het boek, prof. dr. Toine Lagro-Jansen en dr. Doreth Teunissen, overhandigd aan Jannet Vaessen, directeur Women Inc.  

De boekpresentatie vond plaats na afloop van de kaderdag van de Kaderhuisartsen Urogynaecologie, in Beekbergen, waar zo’n 50 kaderhuisartsen aanwezig waren.

Foto links: v.l.n.r. prof. dr. Toine Lagro-Jansen, Jannet Vaessen, directeur Women Inc. en dr. Doreth Teunissen;
Foto rechts: de Urogyn Quiz door prof. dr. Toine Lagro-Jansen en dr. Doreth Teunissen.

Het eerste exemplaar van het boek werd in ontvangst genomen door Jannet Vaessen van Women Inc. Zij vertelde over de inspanningen van Women Inc voor een gendersensitieve gezondheidszorg. Ze verwees daarbij onder andere naar de Alliantie Gender & Gezondheid, een interdisciplinair samenwerkingsverband van hoogleraren, medisch specialisten, beleidsmakers en andere zorgprofessionals.

Waardevolle informatie voor de huisarts

Het boek helpt huisartsen bij de diagnostiek en behandeling van 35 veelvoorkomende urologische en gynaecologisch klachten, nieuwe thema’s en ontwikkelingen, en praktische handvatten.

Prof. dr. Toine Lagro-Jansen.

Toine Lagro-Jansen: “De huisarts komt steeds meer in aanraking met specifieke urogynaecologische thema’s als genderdiscongruentie (transseksualiteit), vrouwenbesnijdenis en seksueel misbruik, maar vaak weet men niet hoe hiermee om te gaan en ook ontbreekt het de huisarts vaak aan relevante informatie. Dit was voor ons aanleiding om een boek te schrijven over urogynaecologie met aandacht voor diagnostiek en behandeling van de meest voorkomende urologische en gynaecologische klachten in de eerste lijn.”

“Het boek is een handig naslagwerk voor de dagelijkse praktijk waarbij we inzichten en verdiepende informatie bieden die aansluiten op de NHG-Standaarden. In veel hoofdstukken wordt ingegaan op nieuwe ontwikkelingen en behandeling in de tweede lijn”, aldus Toine Lagro-Jansen.

Doreth Teunissen: “De belangrijkste bevindingen zijn dat klachten van de genitale organen en de reproductie bij mannen en vrouwen veelvoorkomende klachten in de huisartspraktijk zijn. De huisarts speelt als hulpverlener een belangrijke rol in goede zorg.”

Voor alle (eerstelijns) zorgprofessionals

Het is het eerste (leer)boek over dit onderwerp dat zich specifiek richt op professionals in de eerstelijnszorg en tevens interessant is voor andere zorgprofessionals.

Auteurs

De auteurs zijn voor een belangrijk deel kaderopgeleide huisartsen urogynaecologie, aangevuld met huisartsen en specialisten uit de tweede lijn met een speciaal aandachtsgebied. Alles onder redactie van prof. dr. Toine Lagro-Janssen, em hoogleraar Vrouwenstudies Medische Wetenschappen en kaderhuisarts urogynaecologie np en dr. Doreth Teunissen, huisarts/senior onderzoeker en coördinator kaderopleiding uro-gynaecologie.

 
 • Diagnostiek en behandeling van 35 veelvoorkomende urologische en gynaecologisch klachten.
 • Aandacht aan nieuwe thema’s en ontwikkelingen.
 • Praktische handvatten.
 • Urogynaecologie is bedoeld voor huisartsen maar tevens geschikt voor andere zorgprofessionals.

Meer informatie en bestellen boek Urogynaecologie:
Uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum
ISBN/ISSN 9789036824088
G
ebonden uitgave | 601 pagina’s
Prijs: € 69,95

Rumoer onder huisartsen over nieuwe richtlijn voor behandeling te hoog LDL-cholesterol

Rumoer onder huisartsen over nieuwe richtlijn voor behandeling te hoog LDL-cholesterol

Een nieuwe richtlijn over de behandeling van een te hoog LDL-cholesterol in ons bloed kan grote gevolgen, zo bericht de Volkskrant in een uitgebreid artikel. Een miljoen mensen extra zouden aan de cholesterolverlagers moeten. ‘Dit is de invloed van de big pharma’, zeggen kritisch huisartsen.

Bijwerkingen statines
Een miljoen mensen hebben een te hoog cholesterol. Acht jaar lang was het criterium voor te hoge of te lage cholesterol het getalletje 2,5. Tot twee maanden geleden. Sindsdien is 2,3 opeens geen gezonde waarde meer, maar moet het LDL volgens een nieuwe richtlijn verder omlaag, naar 1,8. Het betekent: nog meer op het dieet letten, nog meer medicijnen. Tussen de half en een miljoen patiënten krijgen er mogelijk mee te maken. Het zijn mensen met hart- en vaatziekten (1,6 miljoen in 2017 volgens gezondheidsinstituut Nivel) die nog geen 70 jaar oud zijn.
Belachelijk, vinden diverse verontruste huisartsen. Het aantal infarcten dat je voorkomt, staat niet in verhouding tot de nadelen, zoals meer bijwerkingen door de statines. Ze wijzen er ook op dat het wel heel toevallig is dat farmaceuten net veel duurdere cholesterolremmers op de markt hebben gebracht. Ook saillant: de twee cardiologen in de commissie die de nieuwe richtlijn vaststelde, ontvingen de afgelopen jaren duizenden euro’s van geneesmiddelenfabrikant Amgen, die een van de nieuwe remmers maakt.

Gewraakte richtlijn
De gewraakte richtlijn waar het om draait is de herziende zogenoemde multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement (CVRM). Hierin staat welke behandelprotocollen huisartsen, cardiologen en internisten kunnen volgen bij patiënten met hart- en vaatziekten en bij mensen die daar een grotere kans op hebben. Bijvoorbeeld door een hoge bloeddruk of een verhoogd LDL-cholesterol.
Dit ‘slechte’ LDL-cholesterol mag in het bloed van hart- en vaatpatiënten die bijvoorbeeld eerder een beroerte of hartaanval hebben gehad − nog maar 1,8 millimol per liter zijn, volgens de nieuwe leidraad. Dat streefgetal hanteren cardiologen al langer, maar huisartsen niet. In hun richtlijnen was de ‘gezonde’ grenswaarde een stuk hoger, 2,5.

Nieuwe gezamenlijke afspraken
Dat verschil is verwarrend, voor zowel arts als patiënt, vonden de vakverenigingen van huisartsen, cardiologen en internisten. Het was een van de redenen dat ze in de nieuwe, gezamenlijke afspraken de ideale LDL-waarden gelijk wilden trekken, voor alle medische behandelaars.
Huisarts Hans van der Linde is sceptisch over de nieuwe grenswaarde van 1,8. ‘De enigen die daar baat bij hebben zijn de medicijnfabrikanten.’ De huisarts uit Capelle aan den IJssel ageert al jaren tegen de farmaceutische industrie en laat ook dit keer van zich horen, via een mail aan duizenden artsen die ook bij de Volkskrant terechtkwam.
Van der Linde doelt op de krachtige maar dure cholesterolverlagers die pas sinds een paar jaar op de markt zijn, de zogeheten PCSK9-remmers. Deze medicijnen − waarvan de langetermijneffecten nog onbekend zijn − vormen een mogelijk lucratief alternatief voor de statines. Die geven namelijk geregeld bijwerkingen, zoals spierpijn. PCSK9-remmers kosten rond de 6.000 euro per jaar per patiënt, tegen zo’n 100 euro voor statines en vergelijkbare patentvrije medicijnen.
De nieuwe CVRM-richtlijn is niet verrassend, vindt Van der Linde, want ‘zeven van de twaalf commissieleden hebben banden met farmaceutische bedrijven’.
Op sociale media zijn meer mensen Van der Lindes mening toegedaan. ‘Je moet wel heel naïef zijn om hier niet de invloed van de big farma te herkennen’, schrijft bijvoorbeeld Patrick Albert, huisarts in Reuver, op Twitter. Hoeveel huisartsen deze zorg precies delen, is onduidelijk. Huisartsenvereniging NHG krijgt ‘misschien twee of drie’ verontruste telefoontjes per dag van leden, zegt woordvoerder Jako Burgers.

Verwaarloosbaar
De gezondheidswinst door die nieuwe richtlijn is sowieso ‘verwaarloosbaar’, meent de kritische huisarts Hans van der Linde, terwijl het aantal klachten over bijwerkingen van statines alleen maar verder zal toenemen. ‘Wetenschappelijk bewijs voor deze aanpassing ontbreekt, dat staat letterlijk in de richtlijn!’, licht hij telefonisch toe. Van der Linde deelt daarmee de kritiek van consumentenprogramma Radar, dat onlangs twee uitzendingen wijdde aan het nut en de bijwerkingen van cholesterolverlagers.
Inderdaad staat op pagina 246 van de richtlijn dat er nooit rechtstreeks vergelijkend onderzoek is gedaan naar de effecten van verschillende LDL-waarden op het voorkomen van hart- en vaatziektes. Zo’n vergelijkend onderzoek geldt als de ‘gouden’ onderzoeksstandaard in de medische wetenschap.
Dat is niet onoverkomelijk, benadrukt huisarts Karen Konings, die als commissielid namens het NHG meeschreef aan de nieuwe leidraad. Meerdere studies laten op een indirecte manier zien dat lage LDL-waarden een beschermend effect hebben, legt ze uit. Zo laat een aantal studies zien dat een intensievere behandeling, met meer cholesterolverlagers, tot minder hart- en vaatincidenten zoals beroerten leidt dan een normale behandeling. ‘Dat noemen we redelijk bewijs, en lichten we ook uitgebreid toe.’

Op basis van deze indirecte aanwijzingen berekent de commissie dat een LDL-waarde van 1,8 tot 13 procent minder hartaanvallen en beroertes leidt dan wanneer de streefwaarde 2,5 is. Tot minder doden leidt het vreemd genoeg niet, bleek uit een literatuuranalyse. Konings: ‘De meeste mensen overleven zulke gebeurtenissen gelukkig. Hun kwaliteit van leven gaat dan vaak wel achteruit natuurlijk.’ Meer medicatie betekent ook meer bijwerkingen, geeft Konings toe. ‘Stramheid van spieren komt voor bij ongeveer een op de zeven statinegebruikers.’

Conflicterende belangen
De twee cardiologen in de commissie die de nieuwe richtlijn voor cholesterolverlagers heeft vastgesteld, hebben geld ontvangen van Amgen, de fabrikant van Repatha, een van de nieuwe remmers. Dat blijkt uit het Transparantieregister Zorg, waar bedrijven betalingen aan medici moeten melden. Het gaat om zo’n 5.000 euro in totaal, in 2016 en 2017.
Klopt, zegt Fabrice Martens, een van de twee cardiologen, in een telefonische reactie maar dat betekent volgens hem niet dat hij voor het karretje van Amgen is gespannen. ‘Ik heb geen aandelen ofzo. Dit soort farmaceuten sponsort congressen voor bijvoorbeeld nascholing van huisartsen. Daar geef ik soms lezingen vanwege mijn expertise.’ Het is niet meer dan logisch om daar een vergoeding voor te krijgen, vindt de Deventer cardioloog, vanwege de voorbereidingstijd.
Ook beroepsverenigingen NVVC en NHG ontkennen dat er sprake is van belangenverstrengeling. ‘Alle commissieleden hebben een belangenverklaring getekend die is getoetst door het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten en het NHG’, schrijft het NVVC. Bovendien, zeggen NVVC en NHG, is de nieuwe richtlijn opgesteld op basis van consensus, wetenschappelijk onderbouwd, én voor commentaar en goedkeuring voorgelegd aan talloze organisaties en professionals in de zorg.

Huisarts Joost Zaat laakt het reclamegedrag van orthopedische klinieken

Huisarts Joost Zaat laakt het reclamegedrag van orthopedische klinieken

In zijn wekelijkse column in de Volkskrant laakt huisarts Joost Zaat de reclames van orthopedische klinieken waarin zij patiënten adviseren zich snel te laten onderzoeken en behandelen. Na het ophalen van een verwijsbriefje bij de huisarts. Tegen beter weten in verrichten die klinieken volgens Zaat daardoor veel onnodige operaties.

‘Van wachten wordt u niet beter’
“Vroeger vonden dokters het ongepast, reclame maken voor zichzelf. Tenminste als ze een beetje serieus waren, dr. A. Vogel en collega kwakverkopers deden het altijd al. Nu zijn er op de radio spotjes van een van de vele orthopedische klinieken”, schrijft huisarts Joost Zaat in zijn wekelijkse column in de Volkskrant. ‘Van wachten wordt u niet beter. Laat een diagnose stellen door een van onze orthopedisch chirurgen. Indien nodig, kunnen we u snel opereren.’ Ze adviseren om even een briefje bij de huisarts op te halen, want dan betaalt de verzekering. Toegegeven, op hun website staat dat hun orthopeden eerst proberen hun mes in hun zak te houden, maar de illusie dat snel opereren nuttig is, wekken ze wel. Van wachten wordt u niet altijd beter, maar van snel MRI’s maken of ingrijpen ook niet.”

Gepiep en gekraak
“Dat zit zo. Je moet nu eenmaal veel geduld hebben voordat je zere nek, rug, heup, elleboog of knie weer over is. Het is helemaal niet abnormaal langer dan drie maanden pijn te hebben nadat je door je rug bent gegaan. Na een jaar heeft tweederde nog last. En die rugpijn komt bij de helft af en toe terug. ‘Kun je geen MRI maken om zeker te weten wat het is?’ Dat kan, maar het levert meestal alleen verwarring op. Ook zonder rugpijn heeft tot wel driekwart van de mensen een hernia of uitstulpende tussenwervel op de MRI. Dat je rugpijn dus door die ‘beknelde zenuw’ komt, is dan ook lang niet altijd zeker. Je loopt bij snelle hulp kans dat het helemaal voor niets is: juist bij mensen met ‘een hernia’ is het beloop gunstig, 80 procent is na een jaar beter.
Bij ander gepiep en gekraak is het niet anders. De nieuwste rage is de vraag van fysiotherapeuten of ik een MRI van de heup kan aanvragen, omdat er een haakje aan de kom van het gewricht zou zijn waardoor de heup blokkeert. Eenderde van de vrouwen en de helft van de mannen heeft zo’n haak zonder ooit een greintje pijn te hebben. Onzin om dat randje er dan af te laten bikken.”

Weinig nuttige ingrepen
“Al dat moderne onderzoek dat zulke ‘specialisten in beweging’ zo supersnel doen, heeft dus veel fout-positieve resultaten: afwijkingen die niets betekenen en niet de oorzaak van de klachten zijn.
Zelfs als ze dan ‘iets echts’ vinden, helpen die in de spotjes aanbevolen operaties niet beter dan bewegen, pijnstilling, vertrouwen dat het wel goed komt of het besef dat het niet anders is. Het lijstje operaties die bij het betere onderzoek door de mand vallen, dijt flink uit: knieoperaties bij meniscusproblemen bij ouderen, schouderoperaties vanwege ‘ontstoken slijmbeurzen’, plaatjes en schroeven bij gebroken sleutelbenen of snelle operaties bij gescheurde kruisbanden. Orthopeden zeggen dan dat ze dat wel weten, maar ze doen die meestal weinig nuttige ingrepen nog steeds in groten getale zoals Follow the Money onlangs publiceerde.
U heeft vaak niets te zoeken in die reclamemakende klinieken. Kom die verwijsbriefjes dus alstublieft niet halen.”

Baas over je blaas

Baas over je blaas

Al honderden vrouwen doen mee aan online training voor urineverlies’

Nijmegen – Vrouwen die last hebben van urineverlies kunnen sinds afgelopen zomer gratis deelnemen aan een online training, Baas over je blaas. Het programma is onderdeel van wetenschappelijk onderzoek en is opgezet door het Radboudumc. Het enthousiasme voor de training is groot zo blijkt uit honderden aanmeldingen.

Urine incontinentie, komt bij één op de vier vrouwen voor maar zij gaan hier vaak niet mee naar hun huisarts. Zij schamen zich ervoor of denken dat het erbij hoort na hun zwangerschap of omdat zij ouder worden. Hierdoor blijven veel vrouwen onnodig lang doorlopen met deze klacht. Met Baas over je blaas wordt een behandeling aangeboden via internet die vrouwen thuis, in hun eigen tijd kunnen volgen zonder dat zij hiervoor naar een hulpverlener hoeven. De behandeling is gebaseerd op onderzoek uit Zweden waar het bij twee op de drie vrouwen zorgde voor afname of het definitief stoppen van urineverlies.

De online training richt zich specifiek op vrouwen die last hebben van urineverlies nadat zij hoesten, lachen, niezen of tijdens het sporten. Dit wordt stressincontinentie genoemd en dit heeft te maken met zwakte van de bekkenbodemspier. Bij Baas over je blaas wordt die spier getraind met verschillende oefeningen die in acht stappen aan bod komen.  Het programma duurt drie maanden, maar is op eigen tempo te volgen.

Vrouwen kunnen zich gratis aanmelden op https://baasoverjeblaas.nl.

Baas over je blaas