bloeddruppelSedert geruime tijd bieden wij de mogelijkheid om in de praktijk bloed te laten prikken. U kunt hiervoor iedere werkdag op afspraak terecht bij de assistente.

Vanaf 1 januari 2011 nemen wij deel aan de Diabetes Zorg Groep en vanaf 1 januari 2015 aan de CVRM Zorg Groep van onze overkoepelende organisatie Huisarts en Zorg. Dit houdt in dat alle mensen met diabetes mellitus elk kwartaal en alle mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten jaarlijks geprikt zullen worden door de Stichting Huisartsen Laboratorium Breda in gebouw De Bron te Werkendam, in het Beatrix ziekenhuis te Gorinchem of, op afspraak, in onze praktijk.